V účtovnom softvéri Profit 365
nemusíte ručne prepisovať faktúry